browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Władze Oddziału Zakopane

Zarząd Oddziału

Przewodniczący Zarządu Oddziału – Tadeusz Wirmański

Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych – Jarosław Kozioł

Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych – Wiesława Misterka-Kluska

Sekretarz – Izabela Guzik

Skarbnik – Elwira Kaleta

Członek Zarządu – Paweł Ciężczak

Członek Zarządu – Barbara Jasiołek

Honorowy Przewodniczący Oddziału – Stanisław Bukowski

  Zastępcy:

    Szymon Chyc

   Artur Pańszczyk


Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Krzysztof Dobrzański

Sekretarz – Barbara Magiera

Członek – Rafał Ligęza

Zastępcy:

Piotr Nosalski

Agnieszka Florek


Oddziałowy Sąd Koleżeński

Przewodnicząca – Dorota Pawlikowska-Rosół

Wiceprzewodnicząca – Aneta Bors

Sekretarz – Jarosław Dobrzański

Członkowie:

Stanisław Bukowski

Marek Komperda

Zastępca: Aneta Pałucka


Sekretariat Oddziału

Urszula Majewska


Księgowość

Danuta Miśkowiec


Sędziowie kynologiczni oddziału

Monika Berger – sędzia międzynarodowy (KLIK)

Krzysztof Dobrzański – sędzia międzynarodowy (KLIK)

Wiesława Misterka-Kluska – sędzia międzynarodowy (KLIK)

Dorota Pawlikowska-Rosół – sędzia międzynarodowy (KLIK)

Marek Słowik – sędzia krajowy (KLIK)


Rzecznik Dyscypliny – Urszula Majewska

Oddziałowa Komisja Hodowlana

Przewodnicząca – Wiesława Misterka-Kluska

Członkowie:

Monika Berger

Krzysztof Dobrzański

Dorota Pawlikowska-Rosół

Tadeusz Wirmański

Barbara Jasiołek

Sekcje ras

                        Sekcja                           Kierownik
      Polskie Owczarki Podhalańskie                  Tadeusz Wirmański
             Owczarki Niemieckie                 Krzysztof Dobrzański
             Pozostałe rasy gr. I                    Łukasz Hartabus
                    Gr. II              Dorota Pawlikowska-Rosół
                    Gr. III              Dorota Pawikowska-Rosół
                    Gr. IV              Dorota Pawlikowska-Rosół
                    Gr. V                   Danuta Miśkowiec
                    Gr. VI                      Paweł Ciężczak
                    Gr. VII               Wiesława Misterka-Kluska
                    Gr. VIII                       Izabela Tynor
                    Gr. IX                      Barbara Jasiołek
                    Gr. X              Wiesława Misterka-Kluska