browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

V Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych – Zakopane 2017

UWAGA!

Główny sponsor wystawy w Zakopanem, firma TropiDog – producent wysokiej jakości suchej karmy dla psów – ufundowała nagrody dla wszystkich Zwycięzców Ras (BOB)!!!

 

Miejsce wystawy:

Stadion Biathlonowy w Kościelsku-Kirach (ul. Groń 11, 34-511 Kościelisko)

Mapa (kliknij)

Jak dojechać?
Kościelisko – Kiry – mapa polska
Google Maps
– for foreigners


Termin wystawy:

1. Sobota – 12.08.2017

Grupy FCI:  II, III, IV, V, VII

2. Niedziela – 13.08.2017

Grupy FCI: I, VI, VIII, IX, X


Klasy wystawowe:

 • Klasa młodszych szczeniąt – w wieku od 4 do 6 miesięcy
 • Klasa szczeniąt – w wieku od 6 do 9 miesięcy
 • Klasa młodzieży – w wieku od 9 do 18 miesięcy
 • Klasa pośrednia – w wieku od 15 do 24 miesięcy
 • Klasa otwarta – w wieku powyżej 15 miesięcy
 • Klasa użytkowa – w wieku powyżej 15 miesięcy dla psów i suk z certyfikatem użytkowości (konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu certyfikatu)
 • Klasa championów – tylko dla psów/suk posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa (konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu dyplomu)
 • Klasa weteranów – dla psów/suk w wieku powyżej 8 lat

 

 W katalogu będą zamieszczone tylko te tytuły zgłaszanego psa, dla których załączono ich kserokopie. Brak powyższych dokumentów spowoduje przesunięcia psa do klasy otwartej.

UWAGA ! Zmiana w regulaminie wystaw ZKwP!

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada). W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, które mają podany nr PKR (dla psów z klas baby, szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu”) oraz nr rejestracyjny – obowiązkowo dla wszystkich psów.

 

OBSADA SĘDZIOWSKA

 

 KONKURENCJE FINAŁOWE

 

 UWAGA!!! Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w obsadzie sędziowskiej z przyczyn niezależnych od niego.

 

Zgłoszenia:

 

Formularz zgłoszeniowy psa na wystawę

 

Formularz zgłoszeniowy Młody Prezenter

 

Termin zgłoszeń został przedłużony do 1 sierpnia 2017 r. (wtorek) do północy!!!


Jednocześnie informujemy, że po 31 lipca 2017 r. nie ma możliwości wycofywania zgłoszonych psów!

Zgłoszenia, skany rodowodów, championatów i certyfikatów użytkowości prosimy wysyłać na adres e-mail:

zkwp.zakopane@gmail.com

 Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z:

 • wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • akceptacją warunków finansowych podanych przez organizatora,
 • potwierdzeniem prawidłowości danych zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

Potwierdzenie przyjęcia psa wraz z nr katalogowym, z nr ringu przesyłamy wyłącznie drogą elektroniczną, dlatego obowiązkowo należy podać adres e-mail. Zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 48 godzin od wysłania.

W razie problemów proszę dzwonić: +48 667 998 275


Opłaty:

 

Pierwszy pies 120 zł (50€) z katalogiem
Drugi pies i kolejne 110 zł (45€)
bez katalogu
Młodsze Szczenięta, Szczenięta, Weterany  60 zł (25€)
z katalogiem
Rasy polskie bez katalogu
Młody Prezenter 40 zł (10€) z katalogiem
Najlepsza Para Psów 60 zł (20€)
bez katalogu
Najlepsza Grupa Hodowlana 60 zł (20€)
bez katalogu

 

 • Katalog dla pierwszego psa danego właściciela.
 • Za pierwszego psa uznajemy psy z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej i championów!
 • Rasy polskie są bezpłatne pod warunkiem wystawienia psa! W przypadku zgłoszenia psa i nie doprowadzenia go do oceny wystawca zobowiązany jest uiścić opłatę taką, jak w dniu wystawy!
 • W konkurencjach hodowlanych wybierane są każdego dnia: jedna najlepsza grupa i jedna najlepsza para!!!!!

 

Nr konta: PL 08 8821 0009 0000 0000 0345 0001

S.W.I.F.T. code: POLUPLPR

          UWAGA:

 • Na dowodzie wpłaty „tytułem” prosimy podać: Imię i nazwisko właściciela, później:rasę i klasę psa.
 • Opłaty wniesione po 03.08.2017 i w dniu wystawy wynoszą 200 zł za każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów.
 • Prosimy nie przesyłać kopii potwierdzenia wpłaty. Opłaty za wystawę uznawane będą wyłącznie na podstawie wyciągu bankowego.
 • W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.
 • W przypadku psów z zagranicznym rodowodem, a będących własnością polskich wystawców (PKR w nostryfikacji) – podlegają opłacie wg cennika dla wystawców zagranicznych.
 • Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.
 • Wycofanie zgłoszenia lub zmiana klasy możliwa jest tylko do dnia 31.07.2017 r. – osobiście w biurze Oddziału lub poprzez adres e-mail: zkwp.zakopane@gmail.com
 • Na wystawie nie ma możliwości zmiany klasy ani zgłoszenia psa. Psy/suki nie ujęte w katalogu nie będą dopuszczone do oceny.

Reklamy w katalogu:

 

 • Jedna strona formatu A5, czarno-biała 200 zł
 • Pół strony A5, czarno-biała 100 zł
 • Jedna strona A5, kolorowa 400 zł

Reklamy proszę przesyłać w formacie *.jpg lub *.pdf

Na adres zkwp-zakopane@o2.pl wraz z dowodem wpłaty do dnia 10.07.2016

 

Polecamy noclegi dla wystawców z psami:

Dom Wypoczynkowy „Halit”, Kościelisko, tel. 18 20 79 282 ; e-mail: halit@halit.pl ; www.halit.pl

Hotel Villa Toscana, Murzasichle, tel. 18 20 84 246, e-mail: info@villatoscana.pl ; www.villatoscana.pl

Biathlonowy Klub Sportowy, baza noclegowa, tel. 18 20 79 090