browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Nasze egzaminy

Cennik egzaminów:
BH-100 
PT-80
IPO-120
Testy psychiczne - 120
Przegląd hodowlany -120.
Licencja dla ON - 120 zł

Przypominamy, że psy należące do innego Oddziału powinny posiadać zgodę
z Oddziału macierzystego. Na egzaminy należy zabierać ze sobą oryginał 
rodowodu oraz książeczkę startową. 
Opłatę za egzaminy można uiszczać na konto oddziału Zakopane 
lub bezpośrednio przed egzaminem. 

Kontakt w sprawie egzaminów: Barbara Jasiołek,
                            tel. 692 665 803