browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Klubowa Wystawa Polskich Owczarków Podhalańskich

Konkurencje hodowlane:
Najlepsza Hodowla – 3-5 psów/suk z tej samej hodowli (z tym samym przydomkiem)
Najlepsza Para Psów – pies i suka, znajdujące się w ręku jednego właściciela
Najlepszy Reproduktor – 3-5 psów/suk będących potomstwem tego samego reproduktora (po przynajmniej dwóch różnych sukach)
Najlepsza Suka Hodowlana – 3-5 psów/suk,będących potomstwem tej samej suki hodowlanej
(po przynajmniej dwóch różnych reproduktorach)

 

Zgłoszeń do konkurencji hodowlanych można dokonywać drogą mailową bądź w dniu wystawy na godzinę przed jej rozpoczęciem.

Konkurencje hodowlane są bezpłatne.