browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

III Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych – Zakopane 2015

Dodano: 19 kwietnia 2015

plakat_2015_2_sponsZwiązek Kynologiczny w Polsce Oddział Zakopane

zaprasza w dniach 01-02.08.2015 na

III Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych – Zakopane 2015


Miejsce wystawy:

 • Stadion Biathlonowy w Kościelsku-Kirach

Mapa (kliknij)

 

Jak dojechać?

Kościelisko – Kiry – mapa polska

Google Maps
– for foreigners


 Termin wystawy:

 • Sobota – 01.08.2015

Grupy FCI:  II, III, IV, V, VII

 • Niedziela – 02.08.2015

Grupy FCI: I, VI, VIII, IX, X


Klasy wystawowe:

 • Klasa młodszych szczeniąt – w wieku od 4 do 6 miesięcy
 • Klasa szczeniąt – w wieku od 6 do 9 miesięcy
 • Klasa młodzieży – w wieku od 9 do 18 miesięcy
 • Klasa pośrednia – w wieku od 15 do 24 miesięcy
 • Klasa otwarta – w wieku powyżej 15 miesięcy
 • Klasa użytkowa – w wieku powyżej 15 miesięcy dla psów i suk z certyfikatem użytkowości (konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu certyfikatu)
 • Klasa championów – tylko dla psów/suk posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa (konieczne jest dołączenie kserokopii lub skanu dyplomu)
 • Klasa weteranów – dla psów/suk w wieku powyżej 8 lat

 

 W katalogu będą zamieszczone tylko te tytuły zgłaszanego psa, dla których załączono ich kserokopie. Brak powyższych dokumentów spowoduje przesunięcia psa do klasy otwartej.

UWAGA !

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawy (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 16 listopada). W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, które mają podany nr PKR (dla psów z klas baby, szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu”) oraz nr rejestracyjny – obowiązkowo dla wszystkich psów.


.

PLAN SĘDZIOWANIA

.


.

Konkurencje finałowe

.


Spis wystawców


 Zgłoszenia:

Zakończono przyjmowanie zgłoszeń.

Potwierdzenie przyjęcia psa wraz z nr katalogowym, z nr ringu przesyłamy wyłącznie drogą elektroniczną.

 • Zgłoszenie zostanie potwierdzone w ciągu 48 godzin od wysłania.

W razie problemów proszę dzwonić: +48 535 058 609


Opłaty:

  • Pierwszy pies – 120 zł (50€) z katalogiem
  • Drugi pies i kolejne – 110 zł   (45€) bez katalogu
  • Mł. Szczenięta, Szczenięta, Weterany – 60 zł (25€) z katalogiem
  • Rasy polskie – 10 zł  z katalogiem
  • Młody Prezenter – 40 zł (10€) z katalogiem
  • Najlepsza Para Psów – 60 zł (20€) bez katalogu
  • Najlepsza Grupa Hodowlana – 60 zł (20€) bez katalogu

 

 • Katalog dla pierwszego psa danego właściciela.
 • Za pierwszego psa uznajemy psy z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej i championów!
 • Opłaty wniesione po 27.07.2015 r. i w dniu wystawy wynoszą 200 zł za każdego psa, bez względu na klasę i ilość zgłoszonych psów; dotyczy to również ras polskich.

 

Nr konta:

S.W.I.F.T. code: POLUPLPR

08 8821 0009 0000 0000 0345 0001

 • Uwaga! Na dowodzie wpłaty „tytułem” prosimy podać: Imię i nazwisko właściciela, później: rasę i klasę psa.
 • UWAGA! Prosimy nie przesyłać kopii potwierdzenia wpłaty. Opłaty za wystawę uznawane będą wyłącznie na podstawie wyciągu bankowego.
 • W przypadku psów zgłoszonych na tzw. współwłasność obniżenie opłaty dotyczy tylko psów o dokładnie takiej samej współwłasności (ci sami właściciele), w innym przypadku opłata jest pobierana jak za pierwszego psa i nie podlega obniżeniu.
 • W przypadku psów z zagranicznym rodowodem, a będących własnością polskich wystawców (PKR w nostryfikacji) – podlegają opłacie wg cennika dla wystawców zagranicznych.
 • UWAGA! Każdy zgłoszony pies/suka podlega opłacie, bez względu na to, czy zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.
 • Wycofanie zgłoszenia lub zmiana klasy możliwa jest tylko do dnia 20.07.2015 r. – osobiście w biurze Oddziału lub poprzez adres e-mail:

zkwp-zakopane@o2.pl

 • Na wystawie nie będzie możliwości zmiany klasy. Psy/suki nie ujęte w katalogu nie będą dopuszczone do oceny.

 

Konkurencje hodowlane:

 • Zgłoszenia grup hodowlanych i par psów prosimy kierować na adres : zkwp.zakopane@gmail.com do dnia 20.07.2015 r.
 • W konkurencjach hodowlanych mogą brać udział wyłącznie psy ujęte w katalogu (zgłoszone na wystawę do oceny indywidualnej)
 • W dniu wystawy zgłoszenia do konkurencji hodowlanych nie będą przyjmowane!!!

 


Comments are closed.